6) Ökoszisztéma funkciók és szolgáltatások

A kutatás fő célja a biodiverzitás csökkenésén keresztül az ökoszisztémák működését veszélyeztető folyamatok megértése, melyhez a klíma- és tájhasználatváltozáshoz kapcsolódó, majd az életközösségek szerveződését feltáró témakörök biztosítják a kiindulási alapokat. Emellett kiemelten foglalkozik ökoszisztémaszolgáltatásokkal, azaz azokkal az ökoszisztéma funkciókkal, amelyek az emberiség számára hasznot hajtanak. Egy ökológiai rendszer akkor megbízható, ha működése adott határok között marad és a környezeti tényezők fluktuációi, illetve külső zavarások ellenére is fenntartja állapotát, működését, szolgáltatásait. A megbízhatóság vizsgálata különösen aktuális napjainkban, amikor a klíma és a tájhasználati változások, valamint az inváziós fajok hatására az ökológiai rendszerek korábban nem tapasztalt környezeti változásokkal és szélsőségekkel találkoznak. Munkánk során: (i) geostatisztikai és információelméleti eszközökkel leírt nagyfelbontású térbeli és időbeli mintázatok elemzésével vizsgáljuk a különböző emberi behatásnak/kezelésnek kitett ökoszisztémák (gyepek, kisvízfolyások, szikes tavak) működését; (ii) vizsgáljuk a beporzás, biológiai védekezés és talaj lebontó ökológiai funkciókat; (iii) társadalomtudományi szempontból is értékeljük a beporzás (méhészet) és a biológiai védekezés ökoszisztéma-szolgáltatásokat; valamint (iv) a tapasztalatokra építve bekapcsolódunk az értékelési módszercsalád nemzetközi szintű kidolgozásába. A globális trendek élvonalába lépve az ökoszisztémaszolgáltatások közötti interakciók vizsgálatára élezzük ki a kutatást, melyre 2015-ös mezokozmosz előkísérleteink bátorítanak.

6.1 Ökoszisztéma-szolgáltatások terresztris rendszerekben

A kutatócsoport munkája több kutatási témát ölel fel, mint például a művelt és természetközeli élőhelyeken végzett beporzó- és beporzásökológiai vizsgálatok, vagy a talajban lejátszódó és felszín feletti ökoszisztéma szolgáltatások összefüggéseit vizsgáló mezokozmosz kísérlet. A fenti kutatások mellett a témacsoportok közötti kooperációt erősítve más kutatási témákba is bekapcsolódunk lebontási kísérletek és a kártevő-szabályozás hatékonyságát érintő vizsgálatok által. A kutatócsoport továbbá társadalomtudományos módszereket is alkalmaz az ökoszisztéma szolgáltatások kutatásában a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ közreműködésével.

Publikációk
Riho Marja, D Kleijn, T Tscharntke, AM Klein, T Frank & P Batáry (2019) Effectiveness of agri-environmental management on pollinators is moderated more by ecological contrast than by landscape structure or land-use intensity. Ecology Letters 22(9): 1493-1500.
Batáry, P. et al. (2017) Non-linearities in bird responses across urbanisation gradients: a meta-analysis. Glob Change Biol. Accepted Author Manuscript. doi:10.1111/gcb.13964
Fischer, C. ... P. Batáry (2017) Ecosystem services and disservices provided by small rodents in arable fields: Effects of local and landscape management. J Appl Ecol. 00:1–11. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13016
Kovács-Hostyánszky, A. et al. ... (2017) Ecological intensification to mitigate impacts of conventional intensive land use on pollinators and pollination. Ecology Letters 20:673-689
Lunja M. Ernst, T. Tscharntke, P. Batáry (2017) Grassland management in agricultural vs. forested landscapes drives butterfly and bird diversity. Biological Conservation 216: 51-59
Mihók, B. et al. ... (2017) Biodiversity on the waves of history: conservation in a changing social and institutional environment in Hungary, a post-soviet EU member state. Biological Conservation 211: 67-75

6.2 Biodiverzitás és ökoszisztéma funkciók kisvízfolyásokban

A téma keretén belül kisvízfolyások makroszkopikus gerinctelen közösségek összetételét, diverzitását és ökoszisztéma funkcióit vizsgáljuk. Összehasonlítjuk a természetes és az antropogén zavarásnak kitett közösségeket abból a célból, hogy általános képet kaphassunk a zavarások természetes közösségekre gyakorolt hatásáról.

Publikációk
Schmera, D & J Podani (2018) Through the jungle of methods quantifying multiple-site resemblance. Ecological Informatics 44: 1–6
Schmera, D, J Podani, Z Botta-Dukát & T Erős (2018) On the reliability of the Elements of Metacommunity Structure framework for separating idealized metacommunity patterns. Ecological Indicators 85: 853–860
Schmera, D. et al. ... (2018) Does isolation influence the relative role of environmental and dispersal-related processes in stream networks? An empirical test of the network position hypothesis using multiple taxa. Freshwater Biology 63: 74-85.
Erős, T. (2017) Scaling fish metacommunities in stream networks: synthesis and future research avenues. Community Ecology 18(1):72-86
Schmera, D (2017) On the operative use of community overlap in analyzing incidence data. Community Ecology 18(1): 117-119

6.3 Tájhasználat, diverzitás és ökoszisztéma funkciók szikes tavakban

A Kárpát-medence szikes tavai világviszonylatban unikális ökoszisztémák, mert extrém fizikai és kémiai tulajdonságokkal, különleges anyagforgalmi és trofikus rendszerrel, valamint élővilággal rendelkeznek. Emellett kiterjedésük és számuk drasztikusan csökkent (>80%) az elmúlt évszázadban, valamint kiemelt jelentőségű élőhelyek az EU Natura 2000 hálózatában. Ennek megfelelően kutatásunk célja, a tájhasználat, diverzitás és az ökoszisztéma funkciók összefüggéseinek jobb megismerése a szikes tavakban és környezetükben.

Publikációk
Boros, E, K. V.-Balogh, B. Csitári, L. Vörös, A.J. Székely (2020) Macrophytes and groundwater drive extremely high organic carbon concentration of soda pans. Freshwater Biology. 2020 65:1555–1568.
Boros, E & M Kolpakova (2018) A review of the defining chemical properties of soda lakes and pans: An assessment on a large geographic scale of Eurasian inland saline surface waters. PLoS ONE 13(8): e0202205. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202205

6.4 Gyepek működésének megbízhatósága

Az ökológiai rendszerek működését jellemző tulajdonságok (pl. a termelődő zöld növényi anyag vagy a talajlégzés) nagyfelbontású térbeli mintázatait vizsgáljuk gyepekben a társulások diverzitásával és szerkezeti jellemzőivel együtt. Ezeknek a jellemzőknek a térbeli és időbeli változékonysága, változatossága jelzi a rendszer megbízhatóságát, mert egy rendszer akkor megbízható, ha működése adott határok között marad. Hipotézisünk szerint a legnagyobb megbízhatóság a térben jól szervezett és finom térléptékben nagy szerkezeti komplexitást mutató társulásokban várható. Munkánk eredményeként olyan indikátorokat kívánunk fejleszteni, amelyekkel a működés megbízhatóságának a csökkenése (az ökoszisztéma funkciók sérülése), és ezzel az ökológiai szolgáltatásokat veszélyeztető jelenségek már korai stádiumban kimutathatók lesznek.

Publikációk
Bartha, S., R. Canullo, S. Chelli & G. Campetella (2020) Unimodal Relationships of Understory Alpha and Beta Diversity along Chronosequence in Coppiced and Unmanaged Beech Forests. Diversity 12(3): 101
Chelli, S., E. Simonetti, Wellstein C. ... S. Bartha & R. Canullo (2019) Effects of climate, soil, forest structure and land use on the functional composition of the understory in Italian forests. J. of Veg. Sci. 30(6): 1110-1121.
Chelli, S., G. Ottaviani, E. Simonetti ... S. Bartha ... G. Campetella (2019) Climate is the main driver of clonal and bud bank traits in Italian forest understories. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 40: 125478
Kun, R., S. Bartha, Á. Malatinszky, Zs. Molnár, A. Lengyel & B. Dániel (2019) “Everyone does it a bit differently!”: Evidence for a positive relationship between micro-scale land-use diversity and plant diversity in hay meadows. Agriculture, Ecosystems & Environment 283: 106556
Stotz, G.C., J.F. Cahill, J.A. Bennett ... S. Bartha ... M. Zobel & L.H. Fraser (2019) Not a melting pot: Plant species aggregate in their non‐native range. Global Ecology and Biogeography - DOI: 10.1111/geb.13046
Terziyska, T., J.L. Tsakalos, S. Bartha, I. Apostolova, D. Sopotlieva, Z. Zimmermann, G. Szabó & C. Wellstein (2019) Species and functional differences between subalpine grasslands with and without dwarf shrub encroachment. Plant Biosystems, DOI: 10.1080/11263504.2019.1651780

6.5 Folyóvízi szervezetek mintázatának tér-időbeli változásai a klímaváltozás, területhasználatok és egyéb terhelések függvényében

E téma keretében modellezzük a folyóvízi fitoplankton mennyiségi viszonyainak és funkcionális- és fajösszetételének alakulását a tápanyagterhelések, és napfénytartam változásainak függvényében.

Publikációk
Abonyi, A, É Ács, A Hidas, I Grigorszky, G Várbíró, G Borics & KT Kiss (2018) Functional diversity of phytoplankton highlights long‐term gradual regime shift in the middle section of the Danube River due to global warming, human impacts and oligotrophication. Freshwater Biology, 63(5), pp.456-472
Bácsi, I, J Deli, S Gonda, I Mészáros, G Veréb, D Dobronoki, SA Nagy, V B-Béres V & G Vasas (2018) Non-steroidal anti-inflammatory drugs initiate morphological changes but inhibit carotenoid accumulation in Haematococcus pluvialis. Algal Research 31: 1-13.
Boda, P, A Móra, G Várbíró, Z Csabai (2018) Livinʼ on the edge: The importance of adjacent intermittent habitats in maintaining macroinvertebrate diversity of permanent freshwater marsh systems. Inland Waters, DOI: 10.1080/20442041.2018.1461969
Bozóki, T, E Krasznai-Kun, A Csercsa, G Várbíró & P Boda (2018) Temporal and spatial dynamics in aquatic macroinvertebrate communities along a small urban stream. Environmental Earth Sciences 77: 559
Lukács Á, Zs Kókai, P Török, I Bácsi, G Borics, G Várbíró, E T-Krasznai, B Tóthmérész & V B-Béres (2018) Colonisation processes in benthic algal communities are well reflected by functional groups. Hydrobiologia 1-15.
Schmera, D. et al. ... (2018) Does isolation influence the relative role of environmental and dispersal-related processes in stream networks? An empirical test of the network position hypothesis using multiple taxa. Freshwater Biology 63: 74-85.
B-Béres, V , P Török, Zs Kókai, Á Lukács, E T-Krasznai, B Tóthmérész & I Bácsi (2017) Ecological background of diatom functional groups: Comparability of classification systems. Ecological Indicators 82: 183-188.
Bolgovics, Á. et al. ... (2017) Phytoplankton of rhithral rivers: Its origin, diversity and possible use for quality-assessment. Ecological Indicators 81:587-596
Kovács, J. ... G. Várbíró ... et al. (2017) The role of annual periodic behavior of water quality parameters in primary production: chlorophyll-a estimation. Ecological Indicators 78: 311-321
Maasz, G, P Takács, P Boda, G Varbiro & Z Pirger (2017) Mayfly and fish species identification and sex determination in bleak (Alburnus alburnus) by MALDI-TOF mass spectrometry . Science of The Total Environment 601-602: 317-325.
Várbíró, G, J Görgényi, B Tóthmérész, J Padisák, É Hajnal & G Borics (2017) Functional redundancy modifies species–area relationship for freshwater phytoplankton. Ecology and Evolution 7(23): 9905-9913