6.4 Gyepek működésének megbízhatósága

Publikációk
Bartha, S., R. Canullo, S. Chelli & G. Campetella (2020) Unimodal Relationships of Understory Alpha and Beta Diversity along Chronosequence in Coppiced and Unmanaged Beech Forests. Diversity 12(3): 101
Chelli, S., E. Simonetti, Wellstein C. ... S. Bartha & R. Canullo (2019) Effects of climate, soil, forest structure and land use on the functional composition of the understory in Italian forests. J. of Veg. Sci. 30(6): 1110-1121.
Chelli, S., G. Ottaviani, E. Simonetti ... S. Bartha ... G. Campetella (2019) Climate is the main driver of clonal and bud bank traits in Italian forest understories. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 40: 125478
Kun, R., S. Bartha, Á. Malatinszky, Zs. Molnár, A. Lengyel & B. Dániel (2019) “Everyone does it a bit differently!”: Evidence for a positive relationship between micro-scale land-use diversity and plant diversity in hay meadows. Agriculture, Ecosystems & Environment 283: 106556
Stotz, G.C., J.F. Cahill, J.A. Bennett ... S. Bartha ... M. Zobel & L.H. Fraser (2019) Not a melting pot: Plant species aggregate in their non‐native range. Global Ecology and Biogeography - DOI: 10.1111/geb.13046
Terziyska, T., J.L. Tsakalos, S. Bartha, I. Apostolova, D. Sopotlieva, Z. Zimmermann, G. Szabó & C. Wellstein (2019) Species and functional differences between subalpine grasslands with and without dwarf shrub encroachment. Plant Biosystems, DOI: 10.1080/11263504.2019.1651780

Az ökológiai rendszerek működését jellemző tulajdonságok (pl. a termelődő zöld növényi anyag vagy a talajlégzés) nagyfelbontású térbeli mintázatait vizsgáljuk gyepekben a társulások diverzitásával és szerkezeti jellemzőivel együtt. Ezeknek a jellemzőknek a térbeli és időbeli változékonysága, változatossága jelzi a rendszer megbízhatóságát, mert egy rendszer akkor megbízható, ha működése adott határok között marad. Hipotézisünk szerint a legnagyobb megbízhatóság a térben jól szervezett és finom térléptékben nagy szerkezeti komplexitást mutató társulásokban várható. Munkánk eredményeként olyan indikátorokat kívánunk fejleszteni, amelyekkel a működés megbízhatóságának a csökkenése (az ökoszisztéma funkciók sérülése), és ezzel az ökológiai szolgáltatásokat veszélyeztető jelenségek már korai stádiumban kimutathatók lesznek.