1) Klíma és tájhasználat múltbeli változásai, és hatásuk a közösségekre

A kutatás célja különböző tér- és időskálákon számszerűsíteni a múltban lezajlott változásokat a klímában és a tájhasználatban, az életközösségek ezekre adott válaszait és a válaszok sebességét. Leghosszabb időskálán, az üledékeken végzett paleoökológiai vizsgálatok segítségével kaphatunk adatokat a klíma- és tájhasználat-változások hatására a közösségek összetételében bekövetkező változásokról. Évszázados léptékben a változások írott források és történeti térképek alapján rekonstruálhatók, ami a konzervációbiológiai kutatások frontvonalát jelenti. Évtizedes időtávon a fajok tömegességére vonatkozó adatok is rendelkezésre állnak, ami lehetővé teszi funkcionális diverzitáson alapuló módszerek alkalmazását. A Balaton és a Duna esetében Európában egyedülálló, több évtizedes fitoplankton és zooplankton adatsorokkal rendelkezünk. A változások elemzése azért is különösen fontos, mert az elmúlt évtizedekben a Balaton és a Duna esetében is drasztikus környezeti változások történtek.

1.1 Negyedidőszaki hőmérséklet és környezet rekonstrukció a Kárpát-medencében árvaszúnyog és pollen maradványok alapján - Tóth Mónika

Kárpát-medencében elhelyezkedő tavak és lápok paleo-limnológiai és paleo-ökológiai vizsgálata. Eredményeinkkel hozzájárulunk a Kárpátok régió negyedidőszaki klimatikus és környezeti változásainak feltárásához és ezáltal az európai klímamodellek eredményeinek pontosításához.

Publikációk:
Szabó, Z., K. Buczkó, A. Haliuc, I. Pál, J.L. Korponai, R.Cs. Begy, D. Veres, T.P. Luoto, A.R. Zsigmond, E.K. Magyari (2020) Ecosystem shift of a mountain lake under climate and human pressure: A move out from the safe operating space. Science of the Total Environment 743: 140584
Toth, M, M van Hardenbroek, N Bleicher & O Heiri (2019) Pronounced early human impact on lakeshore environments documented by aquatic invertebrate remains in waterlogged Neolithic settlement deposits. Quaternary Science Reviews 205: 126-142
Magyari, Enikő, Ildikó Vincze, Ildikó Orbán, Tamás Bíró & Ilona Pál (2018) Timing of major forest compositional changes and tree expansions in the Retezat Mts during the last 16,000 years. QUATERNARY INTERNATIONAL 477: pp. 40-58.
Tóth, M. et al. ... (2017) Limnological changes in South Carpathian glacier-formed lakes (Retezat Mountains, Romania) during the Late Glacial and the Holocene: a synthesis. Quaternary International, In press, available on-line
Vincze, I. ... M. Tóth, ... E. K. Magyari (2017) Holocene treeline and timberline changes in the South Carpathians (Romania): Climatic and anthropogenic drivers on the southern slopes of the Retezat Mountains. The Holocene, First Published April 20, 2017, https://doi.org/10.1177/0959683617702227
1.2 Történeti tájökológiai és botanikai kutatások - Molnár Zsolt

Történeti térképek, légifelvételek és műholdfelvételek segítségével vizsgáljuk a hazai táj növényzetének változását 1783-tól napjainkig. A kiterjedés és a térbeli mintázatok változását 5000 ponton és 120 mintaterületen vizsgáljuk. A hatótényezők jobb megértése érdekében a tájban élő emberek ökológiai emlékezetét (oral history) is kutatjuk.

Publikációk:
Biró, M., Molnár, Zs., Öllerer, K., Lengyel, A., Ulicsni, V., Szabados, K., Kiš, A., Perić, R., Demeter, L., Babai, D. (2020) Conservation and herding co-benefit from traditional extensive wetland grazing. Agriculture, Ecosystems and Environment. 300:106983 First Online
Biró, M., J. Bölöni & Zs. Molnár (2018) Use of long‐term data to evaluate loss and endangerment status of Natura 2000 habitats and effects of protected areas. Conservation Biology 32(3): 660-671.
Mihók, B. et al. ... (2017) Biodiversity on the waves of history: conservation in a changing social and institutional environment in Hungary, a post-soviet EU member state. Biological Conservation 211: 67-75
1.3 A dunai fitoplankton szerkezetének és mennyiségének hosszútávú változása összefüggésben a klímaváltozással és a tájhasználattal - Ács Éva
Publikációk:
Bolgovics, Á. et al. ... (2017) Phytoplankton of rhithral rivers: Its origin, diversity and possible use for quality-assessment. Ecological Indicators 81:587-596
1.4 A környezeti tényezők hatása a fitoplankton funkcionális és genetikai diverzitására - Pálffy Károly

A kutatás elsődleges célja annak megállapítása, hogy a környezeti tényezők változása (klímaváltozás, tápanyagterhelés, tájhasználat) hogyan tükröződik a planktonikus alga (fitoplankton) közösségek funkcionális összetételének tér- és időbeli mintázatában. A rendelkezésre álló hosszútávú adatsorok
elemzése révén teljesebb képet kaphatunk a víztestekben zajló folyamatok, az alga közösségek és a vízminőség közötti kapcsolatrendszerről.

1.5 A zooplankton diverzitásának és szezonalitásának törvényszerűségei - G.-Tóth László

A zooplankton faj- és funkcionális diverzitását és szezonális szukcesszióját irányító tényezők rövid-, közép- és hosszútávú vizsgálatai sokelemes komplett adatbázisokban, algológiai, fizikai, kémiai és meteorológiai háttér adatokkal