1.4 A környezeti tényezők hatása a fitoplankton funkcionális és genetikai diverzitására

A kutatás elsődleges célja annak megállapítása, hogy a környezeti tényezők változása (klímaváltozás, tápanyagterhelés, tájhasználat) hogyan tükröződik a planktonikus alga (fitoplankton) közösségek funkcionális összetételének tér- és időbeli mintázatában. A rendelkezésre álló hosszútávú adatsorok
elemzése révén teljesebb képet kaphatunk a víztestekben zajló folyamatok, az alga közösségek és a vízminőség közötti kapcsolatrendszerről.