3) A tájhasználat hatásának kísérletes vizsgálata

Kutatásunk célja, hogy ritkaságszámba menő terepi kísérletek révén ismereteket gyűjtsünk az élőhelyek fennmaradását lehetővé tevő tájhasználati módokról. Az emberiség tájátalakító tevékenysége révén a természetes élőhelyek leromlásával és pusztulásával drámaian megváltoznak az életközösségek. A fenntartható tájhasználat tervezéséhez nélkülözhetetlen a gazdálkodási mód, a természeti erőforrások, a biodiverzitás és az ökoszisztéma funkciók/szolgáltatások közötti összefüggések tudományos feltárása.

A kutatás során nagy térbeli léptéken, terepi kísérletek alkalmazásával felmérjük a tájhasználat különböző módjainak hatását a vízi és szárazföldi életközösségekre. A főbb vizsgált tájhasználati változók a fakitermelési módok (erdők), a legeltetés és kaszálás (gyepek), valamint a mezőgazdasági eredetű tápanyag-terhelés (vizes élőhelyek) lesznek. A kísérletek kiemelkedőek, mivel Európában egyedülálló térléptéken vizsgálnak többféle beavatkozást kontrollált terepi kísérletekben párhuzamosan több élőhelyi jellemzőre, több élőlénycsoportra és ökológiai folyamatra (multitaxon & multifunctional approach).

3.1 Erdőkezelés hatása az erdei biodiverzitásra és az erdők ökoszisztéma funkcióira

Terepi kísérletek és megfigyeléseken alapuló vizsgálatok alapján kutatjuk a kölünböző erdőgazdálkodási módok hatását az erdők biodiverzitására, termőhelyére és felújulására. Kutatásainkkal hozzá kívánunk járulni az ökológiailag is fenntartható erdőgazdálkodás és a természetvédelmi erdőkezelés megalapozásához.

Publikációk
Elek, Z., Kovács, B., Aszalós, R. et al. (2018) Taxon-specific responses to different forestry treatments in a temperate forest. Sci Rep 8, 16990
Bölöni, J. et al. ... (2017) Quantity and dynamics of dead wood in managed and unmanaged dry-mesic oak forests in the Hungarian Carpathians. Forest Ecology and Management 399:120-131
Táborská, M. ... P. Ódor (2017) Wood-inhabiting bryophyte communities are influenced by different management intensities in the past. Biodiversity and Conservation 26: 2893-2909
Tinya, F. & P. Ódor (2016) Congruence of the spatial pattern of light and understory vegetation in an old-growth, temperate mixed forest. Forest Ecology and Management 381:84-92.

3.2 Tájhasználat hatása gyepek biológiai sokféleségére

A legfontosabb tájhasználati módok füves élőhelyek állatközösségeire gyakorolt hatásait vizsgáljuk terepi kísérletekkel és megfigyelésekkel. Többféle tájhasználati mód (kaszálás, legeltetés, égetés) hatását egy intenzitási gradiens (intenzív és extenzív szántóművelés; degradált, restaurált, természetközeli gyepek; természetes szikes és löszös gyepek kaszálása és legeltetése) mentén és egy nedvességi gradiens (száraz löszgyepek, szikes gyepek, időszakosan vízzel borított rétek és szikes mocsarak) mentén végezzük több állatcsoport (ízeltlábúak, kétéltűek, madarak, kisemlősök) esetén. A vizsgálat a természetvédelmi gyakorlat számára közvetlenül alkalmazható ismereteket eredményez és megalapozza a közösségek szerveződésének (5.2.) és az ökoszisztéma-funkciók és szolgáltatások (6.) részletes vizsgálatát.

Publikációk
Mérő, TO, A Žuljević, K Varga & Sz Lengyel (2018) Reed management influences philopatry to reed habitats in the Great Reed-Warbler (Acrocephalus arundinaceus). Condor: Ornithological Applications 120: 94-105

3.4 Tájhasználat hatása vízi élőlényközösségek sokféleségére és szerveződésére

Terepi megfigyelések keretében vizsgáljuk az emberi természetátalakító tevékenységek hatását vízi élőlényközösségek szerveződésére. Összehasonlítjuk a halközösségek sokféleségét különböző tájhasználatú területeken átfolyó vízfolyásokban, így pl. természetvédelmi, mezőgazdasági művelés alatt álló és urban területeken. Döntést segítő optimalizációs modellt dolgozunk ki a vízfolyások biológiai integritásának, konnektivitási kapcsolatainak és a különböző ökoszisztéma szolgáltatások optimális fenntartásának vízgyűjtő léptékű tervezéséhez.

Publikációk
Erős, T, L Kuehne, A Dolezsai, N Sommerwerk & C Wolter (2019) A systematic review of assessment and conservation management in large floodplain rivers – Actions postponed. Ecological Indicators 98: 453–461
Tóth, R, I Czeglédi, B Kern & T Erős (2019) Land use effects in riverscapes: Diversity and environmental drivers of stream fish communities in protected, agricultural and urban landscapes. Ecological Indicators 101: 742–748
Erős, T JR O’Hanley & I Czeglédi (2018) A unified model for optimizing riverscape conservation. Journal of Applied Ecology 55(4): 1871-1883.
Specziár, A, D Árva, M Tóth, A Móra, D Schmera, G Várbíró & T Erős (2018) Environmental and spatial drivers of beta diversity components of chironomid metacommunities in contrasting freshwater systems. Hydrobiologia 819(1): 123–143.
Erős, T. et al. ... (2017) Effect of landscape context on fish metacommunity structuring in stream networks. Freshwater Biology 62:215-228