3.2 Tájhasználat hatása gyepek biológiai sokféleségére

Publikációk
Mérő, TO, A Žuljević, K Varga & Sz Lengyel (2018) Reed management influences philopatry to reed habitats in the Great Reed-Warbler (Acrocephalus arundinaceus). Condor: Ornithological Applications 120: 94-105

A legfontosabb tájhasználati módok füves élőhelyek állatközösségeire gyakorolt hatásait vizsgáljuk terepi kísérletekkel és megfigyelésekkel. Többféle tájhasználati mód (kaszálás, legeltetés, égetés) hatását egy intenzitási gradiens (intenzív és extenzív szántóművelés; degradált, restaurált, természetközeli gyepek; természetes szikes és löszös gyepek kaszálása és legeltetése) mentén és egy nedvességi gradiens (száraz löszgyepek, szikes gyepek, időszakosan vízzel borított rétek és szikes mocsarak) mentén végezzük több állatcsoport (ízeltlábúak, kétéltűek, madarak, kisemlősök) esetén. A vizsgálat a természetvédelmi gyakorlat számára közvetlenül alkalmazható ismereteket eredményez és megalapozza a közösségek szerveződésének (5.2.) és az ökoszisztéma-funkciók és szolgáltatások (6.) részletes vizsgálatát.