Kutatási témacsoportok

1) KLÍMA ÉS TÁJHASZNÁLAT MÚLTBÉLI VÁLTOZÁSAI, ÉS HATÁSUK A KÖZÖSSÉGEKRE

1.1 Negyedidőszaki hőmérséklet és környezet rekonstrukció a Kárpát-medencében árvaszúnyog és pollen maradványok alapján - Tóth Mónika

1.2 Történeti tájökológiai és botanikai kutatások - Molnár Zsolt

1.3 A dunai fitoplankton szerkezetének és mennyiségének hosszútávú változása összefüggésben a klímaváltozással és a tájhasználattal - Ács Éva

1.4 A környezeti tényezők hatása a fitoplankton funkcionális és genetikai diverzitására - Pálffy Károly

1.5 A zooplankton diverzitásának és szezonalitásának törvényszerűségei - G.-Tóth László


2) KLÍMAVÁLTOZÁS: ELŐREJELZÉSEK, KÍSÉRLETEK ÉS MODELLEK ALAPJÁN

2.1 Klímakísérletek Fülöpházán - Kröel-Dulay György

2.2 Potenciális természetes vegetáció modellezése - Somodi Imelda

2.3 Klíma- és tájhasználat változás ökoszisztéma szemléletű modellezése térben és időben - Horváth Ferenc


3) A TÁJHASZNÁLAT HATÁSÁNAK KÍSÉRLETES VIZSGÁLATA

3.1 Erdőkezelés hatása az erdei biodiverzitásra és az erdők ökoszisztéma funkcióira - Ódor Péter

3.2 Tájhasználat hatása gyepek biológiai sokféleségére - Lengyel Szabolcs

3.3 Tavak szélsőséges vízszint ingadozásának hidrobiológiai következményei - G.-Tóth László

3.4 Tájhasználat hatása vízi élőlényközösségek sokféleségére és szerveződésére - Erős Tibor


4) INVÁZIÓ

4.1 A biológiai inváziók szerepe a Balaton makrogerinctelen állományának alakulásában - Balogh Csilla

4.2 Inváziós faj inkorporációja biotóp hálózatba. Sikeresség és következmények - Balogh Csilla

4.3 Inváziós algák és vízinövények megjelenése vizeinkben - Borics Gábor

4.4 A fafaj hatása a biodiverzitásra és az ökoszisztéma funkciók működésére kiskunsági erdőkben - Rédei Tamás

4.5 A hagyományos és helyi ökológiai tudás kutatása - Molnár Zsolt


5) AZ ÉLETKÖZÖSSÉGEK SZERVEZŐDÉSE: A MODERN EGYESÍTETT ELMÉLET TESZTJE

5.1 Társulásszerveződési folyamatok vizsgálatára kidolgozott módszerek tesztelése szimulált adatokon - Botta-Dukát Zoltán

5.2 Füves élőhelyek állatközösségeinek szerveződése - Lengyel Szabolcs

5.3 Társulási szabályok jelleg-alapú vizsgálata - Botta-Dukát Zoltán

5.4 Vízi ökoszisztémák élőlény közösségeinek szerveződése - Borics Gábor

5.5 Kis asztatikus vizes élőhelyek bentonikus kovaalga közösségeinek szerveződése - Ács Éva


6) ÖKOSZISZTÉMA FUNKCIÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

6.1 Ökoszisztéma-szolgáltatások terresztris rendszerekben - Báldi András

6.2 Biodiverzitás és ökoszisztéma funkciók kisvízfolyásokban - Schmera Dénes

6.3 Tájhasználat, diverzitás és ökoszisztéma funkciók szikes tavakban - Boros Emil

6.4 Gyepek működésének megbízhatósága - Bartha Sándor

6.5 Folyóvízi szervezetek mintázatának tér-időbeli változásai a klímaváltozás, területhasználatok és egyéb terhelések függvényében - Borics Gábor