4) Invázió

Kutatásainkban országos és regionális léptékben vizsgáljuk az inváziós fajok jelenlétét és mennyiségi viszonyait, valamint hatásukat az őshonos élővilágra szárazföldi és vízi ökoszisztémákban. Az inváziós fajok jelentős gazdasági károkat okoznak és drasztikusan csökkentik a biológiai sokféleséget. Magyarországon számos inváziós faj jelent potenciális veszélyforrást az őshonos fajok populációira és az elözönlött életközösségekre, ökoszisztémákra.

Az inváziós fajoknak az őshonos élővilágra gyakorolt hatása a nemzetközi szakirodalomban is alulkutatottnak számít, különösen ritkák a tervezetthez hasonló többféle élőlénycsoportra és ökoszisztéma funkcióra vonatkozó vizsgálatok. A terepi megfigyelések mellett kísérleti körülmények között vizsgáljuk majd idegenhonos és őshonos fajok kompetíciós, predációs és az élőhelyi (abiotikus) tényezőkre adott válaszait.

A környezeti és társadalmi problémák megoldásában világszerte egyre nagyobb teret kap a helyi emberek tudása az ún. helyi-, illetve hagyományos ökológiai tudás, mely hatékonyan egészíti ki a tudományos ismeretanyagot. Napjainkban inváziós fajok esetében is aktuálissá váltak ezek a kutatások, ezért vizsgálni fogjuk, hogy az özönnövények hogyan integrálódnak a helyi ökoszisztéma-szolgáltatások közé, illetve hogyan akadályozzák azok igénybevételét.

4.1 A biológiai inváziók szerepe a Balaton makrogerinctelen állományának alakulásában

A korábbi balatoni makrogerinctelen monitoring adatokat kiegészítve új eredményekkel és azok statisztikai kiértékelését elvégezve, vizsgáljuk az invazív kvagga kagyló (Dreissena bugensis) jelenlétének következményét az inváziós és őshonos fajok abundanciájára, a biológiai diverzitásra. Az intenzív változások hatására, felmérjük a tó sérülékenységének fokát a fajösszetétel és a kapcsolathálózatok alakulásának függvényében az “Invasive Meltdown” elméletre alapozva.

Publikációk
Balogh, C, A Vláčilová, L G‐Tóth & Z Serfőző (2018) Dreissenid colonization during the initial invasion of the quagga mussel in the largest Central European shallow lake, Lake Balaton, Hungary. Journal of Great Lakes Research. 44: 114–125.

4.2 Inváziós faj inkorporációja biotóp hálózatba. Sikeresség és következmények

Vizsgáljuk az inváziós makrogerinctelenek, különös tekintettel a mára dominánssá vált kvagga kagyló (Dreissena bugensis) beépülését a Balaton táplálékhálózataiba, valamint az élőlényközösség szerkezetére, tápanyagforgalomra, környezetére gyakorolt hatását. Keressük az invazív faj sikerességének infraindividuális okait, azt hogy az új biotóp környezeti feltételeihez való adaptáció az élőlény milyen karakterisztikájára (viselkedés, táplálkozási aktivitás, szaporodás) van hatással.

Publikációk
Balogh, C, A Vláčilová, L G‐Tóth & Z Serfőző (2018) Dreissenid colonization during the initial invasion of the quagga mussel in the largest Central European shallow lake, Lake Balaton, Hungary. Journal of Great Lakes Research. 44: 114–125.

4.3 Inváziós algák és vízinövények megjelenése vizeinkben

Vizsgáljuk az inváziós planktonikus algák megjelenését a Kárpát-medence felszíni vizeiben és hatásukat a vízi ökoszisztémákra és vízhasználatokra. A vízinövények funkcionális ökológiai vizsgálata során egy jelleg adatbázis építése mellett a közösségek funkcionális alapú szerveződési szabályait és a fajok kompetíciós képességeit modellezzük különös tekintettel az őshonos és idegenhonos fajokra.

4.4 A fafaj hatása a biodiverzitásra és az ökoszisztéma funkciók működésére kiskunsági erdőkben

Kutatásunk során 10 kiskunsági lokalitásban hasonlítjuk össze a természetközeli tölgyesek megmaradt állományait a helyükre telepített hazai nyár, nemesnyár, fenyő és akác ültetvényekkel. Felmérjük a növényzet és több állatcsoport biodiverzitását. Kísérletesen vizsgáljuk egyes ökoszisztéma funkciók, mint a produkció, a predáció, a dekompozíció és a pollináció működését ezekben az állományokban.

4.5 A hagyományos és helyi ökológiai tudás kutatása

Tájban gazdálkodó emberek ún. helyi, ill. hagyományos ökológiai tudását vizsgáljuk két inváziós növényfaj és egy visszatelepített őshonos állatfaj (a hód) kapcsán. Fő céljaink a helyi tudásfelépülés dokumentálása, valamint e fajok ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatása helyi percepciójának vizsgálata.

Publikációk
Molnár Zs., Kelemen A., Kun R., Máté J., Sáfián, L., Biró, M. Máté A., Vadász Cs. (2020) Traditional herders modify both livestock and researcher behaviour: knowledge co-production for better management of species-rich grasslands. Journal of Applied Ecology, Early view
Ulicsni, V., Babai, D., Juhász, E., Molnár, Zs., Biró, M. (2020) Local knowledge about a newly reintroduced, rapidly spreading species (Eurasian beaver) and perception of its impact on ecosystem services. PLoS ONE 15(5): e0233506
Biró, M., Zs. Molnár, D. Babai, A. Dénes, A Fehér, S. Barta, L. Sáfián, K. Szabados, A. Kiš, L. Demeter & K. Öllerer (2019) Reviewing historical traditional knowledge for innovative conservation management: A re-evaluation of wetland grazing. Science of The Total Environment. 666: 1114–1125.
Gantuya, B., Á. Avar. D. Babai, Á. Molnár, Zs. Molnár (2019) “A herder’s duty is to think”: landscape partitioning and folk habitats of Mongolian herders in a mountain forest steppe (Khuvsugul-Murun region). J Ethnobiology Ethnomedicine (2019) 15: 54