1.2 Történeti tájökológiai és botanikai kutatások

Publikációk
Biró, M., Molnár, Zs., Öllerer, K., Lengyel, A., Ulicsni, V., Szabados, K., Kiš, A., Perić, R., Demeter, L., Babai, D. (2020) Conservation and herding co-benefit from traditional extensive wetland grazing. Agriculture, Ecosystems and Environment. 300:106983 First Online
Biró, M., J. Bölöni & Zs. Molnár (2018) Use of long‐term data to evaluate loss and endangerment status of Natura 2000 habitats and effects of protected areas. Conservation Biology 32(3): 660-671.
Mihók, B. et al. ... (2017) Biodiversity on the waves of history: conservation in a changing social and institutional environment in Hungary, a post-soviet EU member state. Biological Conservation 211: 67-75

Történeti térképek, légifelvételek és műholdfelvételek segítségével vizsgáljuk a hazai táj növényzetének változását 1783-tól napjainkig. A kiterjedés és a térbeli mintázatok változását 5000 ponton és 120 mintaterületen vizsgáljuk. A hatótényezők jobb megértése érdekében a tájban élő emberek ökológiai emlékezetét (oral history) is kutatjuk.