6.1 Ökoszisztéma-szolgáltatások terresztris rendszerekben

Publikációk
Riho Marja, D Kleijn, T Tscharntke, AM Klein, T Frank & P Batáry (2019) Effectiveness of agri-environmental management on pollinators is moderated more by ecological contrast than by landscape structure or land-use intensity. Ecology Letters 22(9): 1493-1500.
Batáry, P. et al. (2017) Non-linearities in bird responses across urbanisation gradients: a meta-analysis. Glob Change Biol. Accepted Author Manuscript. doi:10.1111/gcb.13964
Fischer, C. ... P. Batáry (2017) Ecosystem services and disservices provided by small rodents in arable fields: Effects of local and landscape management. J Appl Ecol. 00:1–11. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13016
Kovács-Hostyánszky, A. et al. ... (2017) Ecological intensification to mitigate impacts of conventional intensive land use on pollinators and pollination. Ecology Letters 20:673-689
Lunja M. Ernst, T. Tscharntke, P. Batáry (2017) Grassland management in agricultural vs. forested landscapes drives butterfly and bird diversity. Biological Conservation 216: 51-59
Mihók, B. et al. ... (2017) Biodiversity on the waves of history: conservation in a changing social and institutional environment in Hungary, a post-soviet EU member state. Biological Conservation 211: 67-75

A kutatócsoport munkája több kutatási témát ölel fel, mint például a művelt és természetközeli élőhelyeken végzett beporzó- és beporzásökológiai vizsgálatok, vagy a talajban lejátszódó és felszín feletti ökoszisztéma szolgáltatások összefüggéseit vizsgáló mezokozmosz kísérlet. A fenti kutatások mellett a témacsoportok közötti kooperációt erősítve más kutatási témákba is bekapcsolódunk lebontási kísérletek és a kártevő-szabályozás hatékonyságát érintő vizsgálatok által. A kutatócsoport továbbá társadalomtudományos módszereket is alkalmaz az ökoszisztéma szolgáltatások kutatásában a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ közreműködésével.