2.1 Klímakísérletek Fülöpházán

Publikációk
Szitár, K, Gy Kröel-Dulay & K Török (2018) Invasive Asclepias syriaca can have facilitative effects on native grass establishment in a water‐stressed ecosystem. Applied Vegetation Science. doi: 10.1111/avsc.12397
Ónodi, G. et al. ... (2017) Comparing the accuracy of three non-destructive methods in estimating aboveground plant biomass. Community Ecology 18(1):56-62
Ónodi, G. et al. ... (2017) Estimating aboveground herbaceous plant biomass via proxies: The confounding effects of sampling year and precipitation. Ecological Indicators 79:355-360

Korábban kimutattuk, hogy a bolygatások növelik a vegetáció klímaváltozásra való érzékenységét. Ugyanakkor az eddigi klímaváltozás-kísérleteket általában bolygatatlan, természetközeli állományokban végezték, és ezek általában nem is vezettek a növényzet jelentős átalakulásához. Ezért homoki gyepekben olyan új típusú kísérletet végzünk, ahol a klímaváltozást szimuláló kezelést (csapadékkizárás) bolygatással kombináljuk, ami a gyepalkotó fajok pusztulásához vezet, így a klímaváltozás hatását a regenerációra is tudjuk vizsgálni. Ugyancsak vizsgáljuk hogy a szárazságkezelés és a bolygatás hogyan befolyásolja a tájban már jelenlévő inváziós növényfajok megtelepedését.