MAGYARORSZÁG POTENCIÁLIS TERMÉSZETKÖZELI VEGETÁCIÓJA

Az MTA ÖK ÖBI munkatársainak vezetésével és döntő hozzájárulásával Magyarország potenciális természetközeli növénytakarójára készült olyan többrétegű térképes becslés, predikció, amely a továbbiakban hozzáférhető lesz kutatók számára. A munka során hazánk 39 szubklimax és klimax élőhelyére prediktív ökológiai modellt építettünk. A modellek tanításához Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisából (MÉTA) származtak a megfigyelt vegetációs adatok, az abiotikus környezeti tényezők pedig többek között finom felbontású éghajlati (leskálázott CarpatClim-HU-adatbázis) és talajadatokat (DOSoReMI.hu-adatbázis) tartalmaztak. A felépített modellek képesek megbecsülni, hogy a vizsgált élőhelyek hol mekkora valószínűséggel fordulhatnak elő akkor, ha valamilyen módon oda kerülnek (potenciális elterjedés). A potenciális előfordulást a becslések 0-tól 4-ig tartó, mind nagyobb valószínűséget kifejező kategóriákba sorolják (minden vizsgált földrajzi pontban). Az egymástól független 39 predikció a MÉTA felbontásában (kb. 700 m) kutatási célra hozzáférhető a MÉTA Kuratórium előzetes engedélyével, továbbá durva felbontásban, térképként letölthető a NövényzetiTérkép oldaláról (http://www.novenyzetiterkep.hu/node/potveg_hu). A kutatás eredményeiről a Journal of Vegetation Science lapban számoltunk be.

Hivatkozás:
Imelda Somodi, Zsolt Molnár, Bálint Czúcz, Ákos Bede-Fazekas, János Bölöni, László Pásztor, Annamária Laborczi, Niklaus E. Zimmermann (2017): Implementation and application of Multiple Potential Natural Vegetation models – a case study of Hungary. Journal of Vegetation Science. DOI: 10.1111/jvs.12564