Nyertes EU Horizon 2020 projekt – SHOWCASE

Az ELKH Ökológiai Kutatóközpontja nyertes H2020 konzorciumban partner. A kutatási téma a mezőgazdaság, a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások közötti szinergiák bemutatása, amelyek segítségével a gazdálkodók kihasználhatják az őshonos biológiai sokféleséget. Az ELKH ÖK-ra jutó összeg nagysága 225 ezer euro.

A biológiai sokféleség védelmét is szem előtt tartó módszereknek lassú elfogadása a mezőgazdasági ágazatban vélhetően három egymással összefüggő problémára vezethető vissza. Először is, keveset tudunk arról, hogy a gazdálkodókat mivel lehet hatékonyan ösztönözni arra, hogy biológia sokféleséget a mindennapi gazdálkodás során figyelembe vegyék. Másodszor, egyelőre kevés kutatás talált bizonyítékot arra, hogy a biodiverzitáson alapuló megközelítések a gazdálkodók számára fontos változók (terméshozam, nyereség) szempontjából előnyökkel járnak. Harmadszor, nagy a szakadék a biológiai sokféleségen alapuló gazdálkodási módszereket vizsgáló tudósok és az azokat alkalmazó gazdálkodók között.

Ezeknek az akadályoknak a leküzdése érdekében, a SHOWCASE áttekinti és megvizsgálja számos, a biodiverzitást támogató gazdálkodás ökológiai és ökonómiai hatékonyságát, illetve, hogy ezeket a gazdálkodók és a lakósság mennyire fogadják el, annak érdekében, hogy végül a gazdálkodási programokba beépíthetőek legyenek.

A projekt három ígéretesnek tűnő megközelítésre összpontosít: (i) eredmény alapú ösztönzők, (ii) a polgári lakosság részvétele a biodiverzitás monitorozásban és (iii) biodiverzitás alapú üzleti modellek. A SHOWCASE az érdekelt felekkel közösen megalapozott interdiszciplináris bizonyítékot szándékozik szolgáltatni a biodiverzitást támogató gazdálkodás agrárökológiai és társadalmi-gazdasági előnyeiről Európa tíz különböző mezőgazdasági rendszerében. A SHOWCASE olyan kommunikációs stratégiák kidolgozását is tervezi, amelyek célzottan szólnak a különböző társadalmi-gazdasági és környezeti feltételek mellett működő gazdálkodóknak és egyéb fontos érintett feleknek.

A SHOWCASE egy a különböző európai mezőgazdasági rendszereket átfogó tíz kísérleti területből álló többszereplős hálózatot létrehozását tervezi, amely részben a biodiverzitás ösztönzők helyi kutatását szolgálja, részben bizonyítékot szolgáltat azok előnyeire, és emellett a tudás megosztását is segíti. Ez a hálózat lehetővé teszi, hogy meghatározzuk és elemezzük a minden érintett számára fontos célokat és biodiverzitás indikátorokat, valamint a gyakorlat általi tanulás révén a biodiverzitást támogató mezőgazdálkodás fejlesztésére is felhasználható mind a hálózaton belül, mind pedig azon kívül.

A projekt témavezetője Batáry Péter, az MTA doktora, a Lendület Táj- és Természetvédelmi Ökológia Kutatócsoport vezetője