5.1 Társulásszerveződési folyamatok vizsgálatára kidolgozott módszerek tesztelése szimulált adatokon

Publikációk
Ádám Kun, Beáta Oborny & Ulf Dieckmann (2019) Five main phases of landscape degradation revealed by a dynamic mesoscale model analysing the splitting, shrinking, and disappearing of habitat patches. Scientific Reports 9: 11149
Michael T. Gastner, Károly Takács, Máté Gulyás, Zsuzsanna Szvetelszky, Beáta Oborny (2019) The impact of hypocrisy on opinion formation: A dynamic model. PLOS ONE 14(6): e0218729
Róbert Juhász and Beáta Oborny (2019) Percolation theory suggests some universal features in range margins across environmental gradients. arXiv:1909.00585 [q-bio.PE]
Schmera, D, J Podani, Z Botta-Dukát & T Erős (2018) On the reliability of the Elements of Metacommunity Structure framework for separating idealized metacommunity patterns. Ecological Indicators 85: 853–860

Korábbi vizsgálataink igazolták (Botta-Dukát & Czúcz 2015), hogy a szakirodalomban szereplő elemző módszerek egy része félrevezető eredményeket ad, ezért alkalmazás előtt minden módszert érdemes szimulált adatokon tesztelni. Ehhez kidolgoztunk egy egyedalapú szimulációs keretrendszert, amit az aktuális kérdéshez lehet adaptálni.