4.2 Inváziós faj inkorporációja biotóp hálózatba. Sikeresség és következmények

Kutatási téma
Publikációk
Balogh, C, A Vláčilová, L G‐Tóth & Z Serfőző (2018) Dreissenid colonization during the initial invasion of the quagga mussel in the largest Central European shallow lake, Lake Balaton, Hungary. Journal of Great Lakes Research. 44: 114–125.

Vizsgáljuk az inváziós makrogerinctelenek, különös tekintettel a mára dominánssá vált kvagga kagyló (Dreissena bugensis) beépülését a Balaton táplálékhálózataiba, valamint az élőlényközösség szerkezetére, tápanyagforgalomra, környezetére gyakorolt hatását. Keressük az invazív faj sikerességének infraindividuális okait, azt hogy az új biotóp környezeti feltételeihez való adaptáció az élőlény milyen karakterisztikájára (viselkedés, táplálkozási aktivitás, szaporodás) van hatással.