5.3 Társulási szabályok jelleg-alapú vizsgálata

A jelleg alapú elemző módszerek lehetővé teszik a táji léptékű (mass effect) és lokális (környezeti szűrők, korlátozott hasonlóság) társulás-szerveződésben játszott szerepének becslését és annak kimutatását, hogy az egyes folyamatokkal milyen jellegek vannak összefüggésben. A korábban szárazföldi növénytársulásokban sikerrel alkalmazott módszereket kiterjesztjük más élőlényközösségekre is.