INDUL 'AZ ÖKOSZISZTÉMÁK FENNTARTHATÓ MŰKÖDTETÉSE' PROJEKT

A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja 852,39 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című pályázati kiíráson. Az „Ökoszisztémák fenntartható működtetése - felfedezésekkel a klímaváltozás, a tájhasználat és az inváziók hatásának mérsékléséért” című projekt megvalósítását 2016 szeptemberében kezdték meg.

A biodiverzitás-krízisért elsősorban öt közvetlen, egymással összefüggő hajtóerő felelős: az élőhelypusztítás, a túlhasználat, a szennyezés, az idegen fajok és a klímaváltozás. A társadalmi-emberi jóllét fenntartásához, az ökoszisztéma-szolgáltatások drámai visszaszorulásának mérsékléséhez nélkülözhetetlen a biodiverzitás - ökoszisztéma működés - ökoszisztéma-szolgáltatás hatásláncolat integrált folyamatainak megértése és a döntéshozói folyamatban való alkalmazása. A pályázati támogatás segítségével a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja többféle idő- és térbeli léptéken végzett esettanulmányban, integrált módon vizsgálja a biodiverzitás - ökoszisztéma működés – ökoszisztémaszolgáltatás hatásláncolat elemeit. Ehhez kapcsolódóan módszertani fejlesztések történnek.

Az esettanulmányok segítségével felderítik a Pannon biogeográfiai régió vizeinek és szárazföldi élőhelyeinek egyedülálló biodiverzitását veszélyeztető tényezőket, kiemelten a klímaváltozás, a tájhasználat és az invázió hatásait, és társadalomtudományi kutatásokra is alapozva javaslatot tesznek mérséklésükre. A kutatás eredményeit többféle formában is közkinccsé kívánják tenni: az eredményeik szintézisét vezető interdiszciplináris folyóiratban (Nature, Science), az esettanulmányokat a tudományterület vezető lapjaiban tervezik közölni. A tudományos publikációk mellett, elkészítenek a döntéshozók és a nagyközönség számára egy webes felületen elérhető szimulációs programot, ahol a különböző klíma- és tájhasználat-változás szcenárióknak az ökoszisztéma szolgáltatásokra és ezen keresztül az emberi jól-létre gyakorolt hatása tesztelhető.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt eredményeként nő a pályázó intézmény kutatói kapacitása és emelkedik a kutatási infrastruktúra színvonala: modern mikroszkópokat vásárolnak, klímakamrákat építenek, terepi kísérleteket állítanak be és fejlesztik az informatikai infrastruktúrát, mind hardverek, mind szoftverek és elérhető szakmai adatbázisok tekintetében. A projekt keretében elvégzett fejlesztések hasznosulnak a felsőoktatásban és a tudományos utánpótlás képzésében is. A projekt hazai és nemzetközi együttműködéseket tesz lehetővé. A projekt során létrejövő kutatási infrastruktúrát elérhetővé teszik az MTA Ökológiai Kutatóközponthoz, illetve a projekthez szervezetileg nem kapcsolódó kutatók számára is.

Az integráció, illetve a projekt négy éve alatt felnövekvő fiatal szakember gárda révén a kutatási kapacitás növekedése várható, amely a már rendelkezésre álló színvonalas infrastruktúrát (terepkísérleti állomások, ökoinformatikai labor, stb.) jobb kihasználtságát, továbbá nagyobb nemzetközi láthatóságot, elismertséget, és ezáltal erősebb pozíciót eredményez a nemzetközi (elsősorban a H2020) pályázatokban.

További információ kérhető:
Botta-Dukát Zoltán tudományos tanácsadó
Elérhetőség: botta-dukat.zoltan [at] ecolres.hu, Tel: +36 28 360-122/138