SZIKES TAVAK EURÁZSIAI LÉPTÉKŰ ÁTTEKINTÉSE

Munkatársunk Boros Emil első szerzőségével, együttműködésben az Orosz Tudományos Akadémia Szibéria Tagozatának Sobolev Geológiai és Ásványtani Intézetének munkatársával, Marina Kolpakovával megjelent egy eurázsiai léptékű áttekintő publikáció az eurázsiai szikes vizekről.

A tanulmányban 220 tengertől független időszakos és állandó nyíltvizű kontinentális állóvíz ionösszetétele, sótartalma (szalinitás) és kémhatása (pH) került elemzésére. A vizsgált víztestek 1.0 g/L szalinitási minimumérték alkalmazásával csak azokból a régiókból kerültek kiválasztásra, ahol szikes tavak előfordulásáról voltak adatok (Ausztria, Kazahsztán, Kína, Magyarország, Mongólia, Oroszország, Törökország, Szerbia). Az ionösszetétel elemzése és geokémiai interpretációja alapján meghatározásra kerültek a szikes tavak kémiai alaptípusai (Szikes és egy átmeneti Szikes-Sós alaptípus, továbbá ezeken belül 22 altípus), valamint egzakt elkülönítése a sóstavaktól. Az elemzést és értékelő felülvizsgálatot elsősorban az indokolta, hogy ez idáig nem volt nemzetközileg elfogadott egyértelmű kémiai meghatározása a szikes vizeknek, ami gyakran téves besoroláshoz és tudományos értelmezésekhez vezetett az egyébként Eurázsiában és más földrészeken is gyakori kontinentális sóstavak vonatkozásában. Ebből következően a szikes tavak eurázsiai elterjedése sem volt eddig egyértelmű, amely az elemzésre alapozott definíció alapján került pontosításra a vizsgált 220 víztestre vonatkozó reprezentatív adatbázison belül (Szikes: 91, Szikes-Sós: 32, Sós: 97). Az eredmények rávilágítanak, hogy a szikes tavak elterjedése Eurázsiában szórványos, lényegesen ritkábbak a sóstavaknál és területarányosan legnagyobb számban a Kárpát-medencében találhatók, ami megerősíti a különleges ökoszisztéma funkciójuk jelentőségét a térségben. Az eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítése érdekében egy nyílt térinformatikai alkalmazás fejlesztése folyik az Ösz-GINOP projekt keretében, amely a koordináták és az ionösszetétel adatok rögzítése alapján lehető teszi majd a kevésbé ismert szikes tavak világléptékű elterjedésének és típusainak jobb megismerését.

Hivatkozás:

Boros, E & M Kolpakova (2018) A review of the defining chemical properties of soda lakes and pans: An assessment on a large geographic scale of Eurasian inland saline surface waters. PLoS ONE 13(8): e0202205. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202205

A cikkben megjelent áttekintő térkép:

Áttekintő térkép