2.3 Klíma- és tájhasználat változás ökoszisztéma szemléletű modellezése térben és időben

Publikációk
Horváth F., Á. Bede-Fazekas, D. Ittzés, A. Kovács-Hostyánszki and E Tanács (2020) Legyen ökoszisztéma miniszter, szimulációs játék a baljós ökológiai változások visszafordítására. Institute of Ecology and Botany, Centre for Ecological Research, URL - http://okoszisztema-miniszter.hu/

Egyes modellek meteorológiai és klímaszcenáriós adatok felhasználásával képesek szimulálni szárazföldi ökoszisztémák működését. Figyelembe tudják venni a mezőgazdálkodás, erdőgazdálkodás emberi beavatkozásainak hatását, ezért fontos kísérleti eszközök különböző klimatikus és tájhasználati szcenáriók következményeinek előrejelzéséhez.