Nyertes H2020 projekt – SAFEGUARD: Safeguarding European wild pollinators

Az Eötvös Lóránd Kutatóhálózat Ökológiai Kutatóközpontja nyertes H2020 konzorciumban partner. A kutatási téma az Európai beporzók és ökoszisztéma-szolgáltatásaiknak a megőrzése. Az ELKH ÖK-ra jutó összeg nagysága 121 ezer euro.

A vadon élő beporzók, elsősorban méhek, az európai biológiai sokféleség kulcsfontosságú részét képezik, és nélkülözhetetlenek a vadon élő és termesztett növények számára, és ezáltal az emberi jóllétre. Európában a vad beporzók többféle veszéllyel néznek szembe, azonban az állomány-csökkenésük összetett okai, és ezek visszafordításának leghatékonyabb módszerei nincsenek megfelelően kidolgozva.

A Safeguard összehozza a világ vezető kutatóit, társadalmi szervezeteket, az ipar és szakpolitika szakértőit, hogy együtt dolgozzanak az európai vadon élő beporzók állományainak helyreállításában. A Safeguard jelentősen kibővíti a méhek, pillangók, legyek és más beporzó rovarok állapotának és tendenciáinak ismeretét. Korszerű modelleket fogunk használni az előrejelzéshez a beporzókra kedvezőtlenül ható tényezők tekintetében, különös figyelmet fordítva ezek kölcsönhatásaira, a hosszú távú és kumulatív hatásokra. A projekt révén jobb megértést fogunk nyújtani az európai beporzók értékeiről, és fejleszteni fogjuk az új megközelítéseket a parcellától a tájig terjedő skálán, természeti és városi rendszerekre. Kidolgozunk az érdekelt felekkel egy integrált értékelési keretet a beporzók hanyatlásának kezelésére a helyi, nemzeti, és az EU szintjén. A Safeguard a projekt során nyert tudást felhasználja a nemzeti, európai és globális szakpolitikák informálására. Végül a Safeguard növeli a nyilvánosság előtt a vad beporzók értékeinek ismertségét, és a döntéshozók, a tudósok, az ipar és a társadalmi szervezetek összehangolt fellépése révén a beporzók csökkenésének megakadályozása Európában.

A projekt témavezetője Báldi András, az MTA doktora, a Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoport vezetője